LETO

// Euter, 2019
// Glasierter Ton, Pflanzen
// Unikat
// 20 x 16 cm
// Startpreis: 150 EUR
// Schätzpreis: 400 EUR
// + 0 % MwSt
// Courtesy: the artist

Leto -Euter20x60cm 2019Leto -Euter20x60cm 2019 Detail