Talisa Lallai

// Flamingo Flowers, 2019
// Ink-Jet Print
// Edition 1/5
// 35 x 25 cm
// Startpreis: 880 EUR
// Schätzpreis: 2.000 EUR
// Rahmenkosten: plus 120 EUR
// + 7 % MwSt
// Courtesy: the artist

Talisa Lallai - Flamingo flowers, 2019